وابستگي ها انواع مختلف داره از نظر روانشناسي هيچ وابستگي خوب نيستمثلن وقتي کودک تا سن 7 سالگي هنوز نميتونه شب تنها بخوابه هرچند که نميشه گفت خيلي بده اما خوب هم نيستو دليلش هم بخاطر عواقبيه که در بزرگسالي گريبان گيرش ميشهمثل عدم اعتماد بنفس و عزت نفسگاهي بر خلاف ميل باطني مجبوريم صلاح کودک رو در نظر بگيريماين وابستگي دو طرفه سطبيعيه که وقتي کودک تا اين سن کنار والدين يا يکي از آنها شب را به صبح برساند،ناخوداگاه غير از خودش پدر يا مادر هم به اين روال عادت ميکنندتا جاييکه اگر يک شب کودک نباشد خواب والد هم مختل ميشودبه هر حال اين روند هم سختيهايي داره مثل از شير گرفتن که سخته،اما به هر حال لازمهدرسته تنها موندن کودک در کل شب براش ترسناکه ولي بايد باهاش کنار بياداولش ترس داره،گريه داره ولي چاره اي نيستترک وابستگي عاطفي بنظرم مثل ترک مواد هستخيلي سخت حتي وحشتناکه، درد داره و زجرآورهاما نتيجه ش آسودگيهراحتيهحس رهايي از بند مهم نيست که اين نتيجه چقدر طول بکشه و کي حاصل بشهروند ترک هر وابستگي در هر فرد متفاوته ممکنه خيلي زود يا خيلي دير حاصل بشهاما مهم اينه که نتيجه ي ترک وابستگي لذت بخشهگاهي بعضي از وابستگي ها مضرن و بجز خود فرد اطرافيان هم آسيب ميبينناينجاست که ديگه نميشه گفت خب حالا بچه بالاخره تا يه سني کنارمون ميخوابهآخرش که جدا ميشهيا مثلن وابستگي به يک حيوون خونگي به هموني که وابسته س آسيب ميزنهديگه يه جاهايي بايد بخاطر مصلحت يک نفر يا اطرافيانش اين کار انجام بشه و اين دقيقن مثل ترک مواد هست و يک وابستگي مضر


پ.ن1:شنيدين ميگن "کوزه گر از کوزه شکسته آب ميخوره" حکايت منم همينههيچوقت مطالعه و معلومات نميتونه دليل بر عملگرايي باشهمثل همين وابستگي فرزند که هنوز نتونستم موفق به جدا کردنش بشمنهايت بايد کنار خواهرش بخوابه اونم گاهياعتراف ميکنم که خودمم کمي مقصرم و عادت کردم بهشمؤدباما همکاري نکردن همسري هم دراين مورد و عدم نتيجه دهي بي تاثير نبوده.اميدوارم هرچه زودتر بتونم به موفقيت دراين مورد برسم.


پ.ن2: گاهي وابستگي و دلبستگي باهم اشتباه گرفته ميشهاگر ما در نبود يک نفر يا يک شئ يا هر وسيله يا مکاني احساس نابودي کنيم اين اسمش وابستگيه اما اگر  به چيزي يا کسي علاقه داشته باشيم و اين علاقه آسيب زننده نباشه دلبستگي هست  که در صورت شديدتر اسمش  عشقه اما خيلي وقت ها اينا باهم اشتباه گرفته ميشهاما عاشق واقعي اونه که زجر خودشو به نفع معشوق تحمل ميکنه مثل همون مادري که ميدونه کاري بنفع فرزندشه و برخلاف ميل باطني انجامش ميدههرچند که دلش نيادهرچند که متهم به بيرحمي بشه


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

مرجع مقالات رسمي روشنايي بخور زار Ryan بازيکن برتر Kerry Roxanne DJ Dills collage projects ايده Jeff وبلاگ صاحب