بي تو انديشيده ام کمتر به خيلي چيزها
مي شوم بي اعتنا ديگر به خيلي چيزها
تا چه پيش آيد براي من نميدانم هنوز
دوري از تو مي شود منجر به خيلي چيزها
حرف هايت،عکس هايت،خاطراتت زنده اند
مي زنند اينجا به روحم ضربه، خيلي چيزها
هيچ حرفي نيست دارم کم کم عادت مي کنم
من به اين افکار زجر آور.به خيلي چيزها
مي روم هرچند بعد از تو برايم هيچ چيز
بعد من اما تو راحت تر به خيلي چيزها


*قهوه ي تلخ شدم تا تو  ز من دست کشي


گرچه کاممان تلخ است اين روزها  ز خيلي چيزها*
20~20


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Donald Ross Malley مهندس سعيد قرباني آبيک_قزوين Samantha Jackie Herbeday Seth BENBENEK BLOG فروش مکمل ورزشي و بهداشتي